Mưa Hồng – Khánh Ly


Tặng mẹ!

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”

Advertisements