Chân dung con gái xuân Canh Dần!


Ruby tự dưng thích làm đẹp, đòi mắt kiếng của mẹ để làm duyên. Mẹ thấy ngộ nghĩnh quá nên chụp luôn vài pô làm kỷ niệm…

Advertisements