Tự học thắt bím! Cách thắt bím xương cá đơn giản!


Là con gái, ai cũng thích điệu đà cho mái tóc của mình. Còn tôi, động lực để học các cách thắt bím, hổng phải cho mình đẹp hơn mà để làm điệu cho con gái iu thôi. Kỳ này tôi quyết tâm để tóc dài cho con gái!

2 thoughts on “Tự học thắt bím! Cách thắt bím xương cá đơn giản!

Comments are closed.