Sắc màu của cuộc sống!


Ba tôi bỉnh sinh rất thích chụp ảnh, loại ảnh mà ông thích nhất là ảnh phong cảnh. Ba tôi chụp ảnh rất đẹp, ngày xưa tôi hay đi theo ba để xem ông chụp ảnh cùng lớp nhiếp ảnh, đôi khi làm người mẫu không chuyên cho ông. Ba tôi có một nguyện vọng là mở 1 studio ảnh khi nghỉ hưu,  còn tôi sẽ là chuyên gia trang điểm cho khách (vì tôi vốn thích nghệ thuật trang điểm mà…) Tiếc là ba không thực hiện được… còn tôi thì không biết lại thích ảnh phong cảnh tự bao giờ…