Cơm rang ngày bận rộn!


Hôm nay làm việc hăng say quá, không kịp đi chợ mua đồ ăn nên 2 cha con phải ăn đỡ cơm rang vậy, đúng là phụ nữ thì khó vẹn toàn thiệt…

Comrang

Advertisements