Bánh bông lan cuộn nhân kem!


Hôm nay tôi làm bánh bông lan cuộn, CT thì cũng giống cuộn vân thủy nhưng tui không vẽ vân thủy, nhân thì tui dùng whipping cream đánh bông.

img_1611

Advertisements