Archive | December 23, 2008

Cơm chiên cua cho xã!


Xã tôi rất thích các loại cơm chiên, bánh hoài sợ cả nhà ngán nên hôm nay tôi đổi món làm cơm chiên cua cho ruby và anh Minh.

com-chien-cua1

Advertisements