CHIA ĐỘNG TỪ TO ƠI!


Ngô nghê thay là lời con trẻ, hạnh phúc thay khi được nhìn Ruby tập nói. Mấy bữa nay, con đang tập chia động từ. Động từ đầu tiên trong cuộc đời con học là ĐỘNG TỪ TO ƠI…
Con bắt đầu chia động từ:
– Mẹ ơi – Bây đây (có nghĩa là mẹ ơi bi đây, viết tắt của Ruby đây )
– Ba ơi
– Bây đây
– Bà ơi
– Bây đây
– Ốc ơi
– Bây đây (là dì út của con)
– Hai ơi
– Bây đây (là cậu 2 của con mà con toàn 2 ơi ko hà)
Người thân hết rùi, thế là con bắt đầu sáng tạo nè:
– Chó ơi
– Bây đây
– Kẹ ơi
– Bây đây
Và cuối cùng con kết thúc động từ to ơi bằng:
– Dzú ơi
– Bây đây
HIC HIC…mẹ pó tay với con. Sao mà yêu con nhiều quá!