Entry for April 22, 2007- Hiển thị tiếng Việt có dấu trong blog


Thu thuat trong blog 360Yahoo 360 không hỗ trợ font Unicode (trừ trường hợp sử dụng Firefox và Internet Explorer 7). Để khắc phục rắc rối này trong Internet Explorer 6, người sử dụng có thể vào phần Custom Theme, chọn tất cả các font mặc định của blog là Arial, Verdana hoặc Times New Roman để viết blog entry, bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

Advertisements